User Tools

Site Tools


2938-kowary-la-gi

Kowary là một thị trấn thuộc huyện Jeleniogórski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 37 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11497 người và mật độ 307 người/km².[1]

2938-kowary-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)