User Tools

Site Tools


2934-koronowo-la-gi

Koronowo là một thị trấn thuộc huyện Bydgoski, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 28 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11029 người và mật độ 392 người/km².[1]

2934-koronowo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)