User Tools

Site Tools


2931-konstancin-jeziorna-la-gi

Konstancin-Jeziorna là một thị trấn thuộc huyện Piaseczyński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16963 người và mật độ 956 người/km².[1]

2931-konstancin-jeziorna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)