User Tools

Site Tools


2910-ki-n-v-ng-la-gi

Kiến vàng[2](danh pháp hai phần: Oecophylla smaragdina) là một loài kiến cây được tìm thấy ở châu Á và Úc. Chúng làm tổ trên cây bằng cách dùng tơ do ấu trùng của chúng tạo ra để cuộn các lá với nhau.

Loài kiến này có thể có màu đỏ hoặc vàng nhạt. Ấu trùng được người ta bắt để chế biến làm thức ăn cho chim, cá cảnh và dược phẩm truyền thống ở Thái Lan[3] và Indonesia.[4]

2910-ki-n-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)