User Tools

Site Tools


2902-kh-s-m-b-c-b-la-gi

Khổ sâm Bắc Bộ[1] (tên khoa học: Brucea tonkinensis) là một loài thực vật có hoa trong họ Thanh thất. Loài này được (Lecomte) Gagnep. mô tả khoa học đầu tiên năm 1946.[2]

  1. ^ Phạm Hoàng Hộ; Cây cỏ Việt Nam - tập 2; Nhà xuất bản Trẻ - 1999; trang 383, mục loài 5500.
  2. ^ The Plant List (2010). “Brucea tonkinensis. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2013. 
2902-kh-s-m-b-c-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)