User Tools

Site Tools


2887-karpacz-la-gi

Karpacz là một thị trấn thuộc huyện Jeleniogórski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 39 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4932 người và mật độ 130 người/km².[1]

2887-karpacz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)