User Tools

Site Tools


2845-jedlina-zdr-j-la-gi

Jedlina-Zdrój là một thị trấn thuộc huyện Wałbrzyski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5057 người và mật độ 290 người/km².[1]

2845-jedlina-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)