User Tools

Site Tools


2844-jedlicze-la-gi

Jedlicze là một thị trấn thuộc huyện Krośnieński, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5608 người và mật độ 529 người/km².[1]

2844-jedlicze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)