User Tools

Site Tools


2842-jawor-la-gi

Jawor là một thị trấn thuộc huyện Jaworski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 23773 người và mật độ 1265 người/km².[1]

2842-jawor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)