User Tools

Site Tools


2829-iwonicz-zdr-j-la-gi

Iwonicz-Zdrój là một thị trấn thuộc huyện Krośnieński, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1763 người và mật độ 299 người/km².[1]

2829-iwonicz-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)