User Tools

Site Tools


2823-inowroc-aw-la-gi

Inowrocław là một thị trấn thuộc huyện Inowrocławski, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 30 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 75802 người và mật độ 2492 người/km².[1]

2823-inowroc-aw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)