User Tools

Site Tools


2752-h-p-t-c-m-k-ng-s-ng-h-ng-la-gi

Hợp tác Mê Kông-Sông Hằng
Mekong–Ganga Cooperation (MGC)

thành viên • quan sát viên

Thành viên 6 quốc gia thành viên
Thành lập 10 tháng 11 năm 2000


Hợp tác Mê Kông-Sông Hằng (tiếng Anh: Mekong–Ganga Cooperation (MGC)) được thành lập ngày 10 tháng 11 năm 2000 ở Viêng Chăn trong cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của MGC. Nó gồm 6 thành viên là Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan. Các quốc gia này tập trung vào bốn lĩnh vực hợp tác là du lịch, văn hóa, giáo dục, và liên kết giao thông vận tải để có nền tảng vững chắc cho thương mại trong tương lai và hợp tác đầu tư trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng thường niên[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ chế hoạt động của MGC bao gồm Hội nghị Bộ trưởng hàng năm (cùng lúc với Hội nghị Bộ trưởng ASEAN), Hội nghị các quan chức cấp cao, và 5 nhóm công tác là:

  • Nhóm công tác về Du lịch (Thái Lan là nước dẫn đầu)
  • Nhóm công tác về Giáo dục (Ấn Độ là nước dẫn đầu)
  • Nhóm công tác về Văn hóa (Campuchia là nước dẫn đầu)
  • Nhóm công tác về Truyền thông & Giao thông vận tải (Lào là nước dẫn đầu)
  • Nhóm công tác về Kế hoạch Hành động (Việt Nam là nước dẫn đầu)

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 2[sửa | sửa mã nguồn]

Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của MGC được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, các quốc gia thành viên đã thông qua "Chương trình Hành động Hà Nội", khẳng định cam kết hợp tác trong bốn lĩnh vực đã nêu. "Chương trình Hành động Hà Nội" được thực hiện trong khoảng thời gian 6 năm 2001-2007 và tiến trình thực hiện của nó phải được xem xét hai năm một lần.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 3[sửa | sửa mã nguồn]

Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ ba của MGC tổ chức tại Phnôm Pênh vào ngày 20 tháng 6 năm 2003, các nước thành viên đã thông qua "Lộ trình Phnôm Pênh" (Phnom Penh Road Map) như một kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của tất cả các dự án và các hoạt động của MGC.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4[sửa | sửa mã nguồn]

Hội nghị Bộ trưởng MGC lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 12 tháng 1 năm 2007 tại Cebu. Trong phiên họp này, Thái Lan đã chuyển giao vai trò chủ trì MGC cho Ấn Độ. Không có Hội nghị Bộ trưởng vào năm 2002 và 2004 bởi vì các phiên họp thay thế đã được tổ chức tại Brunei và Indonesia.

2752-h-p-t-c-m-k-ng-s-ng-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)