User Tools

Site Tools


2725-h-c-m-n-th-tr-n-la-gi

Hóc Môn là một thị trấn thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thị trấn Hóc Môn có diện tích 1.74 km², dân số năm 2009 là 21129 người, mật độ dân số đạt 15502[2] người/km².

Thống kê dân số trung bình qua các năm:[3]

- Năm 2010: 17.240 người (Nam: 8.090 người, Nữ: 9.151 người)

- Năm 2011: 17.477 người (Nam: 8.221 người, Nữ: 9.256 người)

2725-h-c-m-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)