User Tools

Site Tools


2717-h-a-ch-nh-ch-ng-m-la-gi

Hòa Chính là một xã của huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam. Xã Hòa Chính cách trung tâm thành phố Hà nội khoảng 30 km về phía tây nam. Xã nằm ở cuối huyện Chương Mỹ.Phía bắc giáp xã Đồng Phú, phía đông giáp xã Phú Nam An,phía nam giáp xã Viên An,Huyện Ứng Hòa.Phía tây giáp xã Phúc Lâm,huyện Mỹ Đức.

Xã có 4 thôn:Lưu Xá,Phụ Chính, Lý Nhân và Yên Nhân.(theo thứ tự Tây sang Đông, trụ sở ủy ban nhân dân xã đóng tại thôn Phụ Chinh,trạm Y tế xã,trường học cấp 1, cấp 2 đóng tại thôn Lý Nhân)

Người dân trong xã sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xã cũng có một làng nghề thủ công truyền thống:Làng nghề mộc thôn Phụ Chính.

Xã cách huyện lỵ:thị trấn Chúc Sơn 14 km. Từ trung tâm thành phố về xã có tuyến xe buýt số 80:Mỹ Đình -Yên Nghĩa -Chúc Sơn -Ba Thá.(15 phút /01 chuyến).Hiện tại (tháng 05/2012),cầu Hòa Viên đang trong quá trình xây dựng,khi hoàn thành.cầu Hòa Viên sẽ nối liền phố Ba Thá,xã Viên An,huyện Ứng Hòa với thôn Lưu Xá,xã Hòa Chính.

2717-h-a-ch-nh-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)