User Tools

Site Tools


2716-h-a-b-c-h-a-vang-la-gi

Hòa Bắc là một xã thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Xã Hòa Bắc được thành lập năm 1981 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hòa Liên.[2]

Xã Hòa Bắc có diện tích 343,34 km², dân số năm 1999 là 3328 người,[1] mật độ dân số đạt 10 người/km².

2716-h-a-b-c-h-a-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)