User Tools

Site Tools


2715-h-a-an-c-m-l-la-gi

Hòa An là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa An được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang. Phần còn lại của xã Hòa Phát được chuyển thành phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.[2]

Phường Hòa An có diện tích 3,82 km², dân số năm 2005 là 12.890 người,[1] mật độ dân số đạt 3.374 người/km².

2715-h-a-an-c-m-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)