User Tools

Site Tools


2706-grodzisk-mazowiecki-la-gi

Grodzisk Mazowiecki là một thị trấn thuộc huyện Grodziski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 28329 người và mật độ 2148 người/km².[1]

2706-grodzisk-mazowiecki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)