User Tools

Site Tools


2688-golub-dobrzy-la-gi

Golub-Dobrzyń là một thị trấn thuộc huyện Golubsko-dobrzyński, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 12935 người và mật độ 1725 người/km².[1]

2688-golub-dobrzy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)