User Tools

Site Tools


2647-garwolin-la-gi

Garwolin là một thị trấn thuộc huyện Garwoliński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16773 người và mật độ 760 người/km².[1]

2647-garwolin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)