User Tools

Site Tools


2637-g-uszyca-la-gi

Głuszyca là một thị trấn thuộc huyện Wałbrzyski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6768 người và mật độ 418 người/km².[1]

2637-g-uszyca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)