User Tools

Site Tools


2627-g-og-w-ma-opolski-la-gi

Głogów Małopolski là một thị trấn thuộc huyện Rzeszowski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5568 người và mật độ 406 người/km².[1]

2627-g-og-w-ma-opolski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)