User Tools

Site Tools


2590-engystomops-pustulosus-la-gi

Ếch Túngara (Engystomops pustulosus; tên cũ là Physalaemus pustulosus) là một loài ếch trong họ Leiuperidae. Tên gọi của nó trong tiếng Tây Ban Nha là sapito de pustulas ("pustulated toadlet"). Nó được tìm thấy ở Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Trinidad và Tobago, Venezuela, và có thể Guyana. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, xavan khô, xavan ẩm, đồng cỏ khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng đất thấp, đồng cỏ nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng ngập nước hoặc lụt theo mùa, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, vùng đồng cỏ, các khu rừng trước đây bị suy thoái nặng nề, ao, và kênh đào và mương rãnh.

  • Santos-Barrera, G., Solís, F., Ibáñez, R., Wilson, L.D., Savage, J., Lee, J., Chaves, G., Señaris, C., Acosta-Galvis, A. & Hardy, J. 2004. Physalaemus pustulosus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2007.
  • Dalgetty L. and Kennedy MW (2010). Building a home from foam—túngara frog foam nest architecture and three-phase construction process. Biol Lett. 2010 Jan 27.
2590-engystomops-pustulosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)