User Tools

Site Tools


2570-dukla-la-gi

Dukla là một thị trấn thuộc huyện Krośnieński, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 5 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2128 người và mật độ 388 người/km².[1]

2570-dukla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)