User Tools

Site Tools


2569-drohiczyn-la-gi

Drohiczyn là một thị trấn thuộc huyện Siemiatycki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2031 người và mật độ 129 người/km².[1]

2569-drohiczyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)