User Tools

Site Tools


2530-danh-s-ch-video-m-nh-c-c-a-super-junior-la-gi

Dưới đây là danh sách tất cả music video (MV) của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior, được phát hành bởi SM Entertainment.

Super Junior[sửa | sửa mã nguồn]

Super Junior-K.R.Y.[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Tên bài Album Ngày phát hành
2006 "The one I love" Hyena Original Soundtrack 29 tháng 11
2007 "Just You" Billy Jean, Look At Me Original Soundtrack 19 tháng 2
2011 "Fly" Super Star K3 21 tháng 4
2012 "Reminiscence" Yoon Il Sang’s 21st Anniversary Album 17 tháng 1

Super Junior-T[sửa | sửa mã nguồn]

Super Junior-M[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Tên bài Album Ngày phát hành
2008 "U" Me 8 tháng 4
2008 "Me" Me 13 tháng 9
2009 "Super Girl" Super Girl 14 tháng 9
2009 "Blue Tomorrow" Super Girl 8 tháng 11
2011 "Perfection" Perfection 21 tháng 2

Super Junior-Happy[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Tên bài Album Ngày phát hành
2008 "Cooking? Cooking!" Cooking? Cooking! 10 tháng 6
2008 "Pajama Party" Cooking? Cooking! 4 tháng 8
2010 "Victory Korea" Victory Korea 24 tháng 5

Các MV khác[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Tên bài Thành viên tham gia Ngày phát hành Chú thích
2010 "Strong Heart logo song" Donghae, Leeteuk, Eunhyuk, Shindong Tháng 7 Donghae sáng tác dành cho Strong Heart
2011 "Oppa, oppa" (떴다 오빠) Eunhyuk, Donghae 16 tháng 12 Lấy cảnh quay từ Super Show 4
2011 "Oppa, oppa" (떴다 오빠) Eunhyuk, Donghae 21 tháng 12 Shindong làm đạo diễn
2012 "Oppa, oppa" (Japanese short version) Eunhyuk, Donghae 20 tháng 3 Phát hành tại Nhật

Những sự xuất hiện đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

2530-danh-s-ch-video-m-nh-c-c-a-super-junior-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)