User Tools

Site Tools


2529-danh-s-ch-v-kh-s-d-ng-trong-n-i-chi-n-l-o-la-gi

Nội chiến Lào là một cuộc xung đột quân sự giữa lực lượng du kích theo chủ nghĩa Marx là Pathet Lào chống lại Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Lào (FAR) của Vương quốc Lào (tiếng Pháp: Royaume du Lào), dẫn đầu bởi Chính phủ Hoàng gia Lào. Dưới đây là danh sách vũ khí được sử dụng trong cuộc nội chiến này.

Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Lào[sửa | sửa mã nguồn]

Súng lục[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu liên[sửa | sửa mã nguồn]

Súng trường kiểu chốt[sửa | sửa mã nguồn]

Carbine[sửa | sửa mã nguồn]

Súng trường[sửa | sửa mã nguồn]

Súng máy hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Súng máy đa năng[sửa | sửa mã nguồn]

Súng máy hạng trung và nặng[sửa | sửa mã nguồn]

Rốc két chống tăng[sửa | sửa mã nguồn]

Súng phóng lựu[sửa | sửa mã nguồn]

Súng trường không giật[sửa | sửa mã nguồn]

Súng cối[sửa | sửa mã nguồn]

Sơn pháo[sửa | sửa mã nguồn]

Xe thiết giáp[sửa | sửa mã nguồn]

Trực thăng[sửa | sửa mã nguồn]

Không quân[sửa | sửa mã nguồn]

Hải quân[sửa | sửa mã nguồn]

Súng ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu liên[sửa | sửa mã nguồn]

Carbine[sửa | sửa mã nguồn]

Súng trường bán tự động[sửa | sửa mã nguồn]

Súng bắn tỉa[sửa | sửa mã nguồn]

Súng trường tấn công[sửa | sửa mã nguồn]

Súng máy hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Type 53 light machine gun

Súng máy đa chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Súng máy hạng nặng[sửa | sửa mã nguồn]

Lựu đạn[sửa | sửa mã nguồn]

Vũ khí chống tăng[sửa | sửa mã nguồn]

Súng phóng lựu[sửa | sửa mã nguồn]

Súng không giật[sửa | sửa mã nguồn]

Súng cối[sửa | sửa mã nguồn]

Lựu pháo[sửa | sửa mã nguồn]

M-30 122 mm howitzer (M1938)

Pháo phòng không[sửa | sửa mã nguồn]

37 mm automatic air defence gun M1939 (61-K)

Phương tiện cơ giới[sửa | sửa mã nguồn]

Trực thăng[sửa | sửa mã nguồn]

Máy bay[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu thuyền[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Christopher F. Foss, Jane’s Tank & Combat Vehicle recognition guide (2002), p. 215.
 2. ^ Gunston, An Illustrated Guide to Military Helicopters (1981), p. 82.
 3. ^ Davis and Greer, Gunships, A Pictorial History of Spooky (1982), pp. 13-14.
 4. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 3.
 5. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 3.
 6. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), pp. 10; 18.
 7. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 3.
 8. ^ Jones, Richard D.; Ness, Leland S., eds. (January 27, 2009). Jane's Infantry Weapons 2009/2010 (35th ed.). Coulsdon: Jane's Information Group. ISBN 978-0-7106-2869-5.
 9. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 45.
 10. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 11. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 12. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 13. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 14. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 15. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 45.
 16. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 18.
 17. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 18. ^ Grandolini, Armor of the Vietnam War (2): Asian Forces (1998), p. 13.
 19. ^ Christopher F. Foss, Jane's Tank & Combat Vehicle recognition guide (2002), pp. 76-77.
 20. ^ SIPRI Arms Transfers Database
 21. ^ SIPRI Arms Transfers Database
 22. ^ Christopher F. Foss, Jane's Tank & Combat Vehicle recognition guide (2002), p. 72.
 23. ^ SIPRI Arms Transfers Database
 24. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 34.
 25. ^ Christopher F. Foss, Jane's Tank & Combat Vehicle recognition guide (2002), p. 295.
 26. ^ SIPRI Arms Transfers Database
 27. ^ Christopher F. Foss, Jane's Tank & Combat Vehicle recognition guide (2002), pp. 386-387.
 28. ^ Conboy and McCouaig, The War in Laos 1960-75 (1989), p. 21.
 29. ^ Conboy and McCouaig, The War in Laos 1960-75 (1989), p. 21.
 30. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 30.
 31. ^ Conboy and Greer, War in Laos 1954–1975 (1994), p. 64.
 32. ^ Conboy and Morrison, Shadow War: The CIA's Secret War in Laos (1995), p. 102 (Notes 2, 9).
 33. ^ Conboy and Morrison, Shadow War: The CIA's Secret War in Laos (1995), p. 102 (Notes 2, 9).
 34. ^ Conboy and Morrison, Shadow War: The CIA's Secret War in Laos (1995), p. 102 (Notes 2, 9).
 • Albert Grandolini, Armor of the Vietnam War (2): Asian Forces, Concord Publications, Hong Kong 1998. ISBN 978-9623616225
 • Bernard C. Nalty, Jacob Neufeld and George M. Watson, An Illustrated Guide to the Air War over Vietnam, Salamander Books Ltd, London 1982. ISBN 978-0668053464
 • Bill Gunston, An Illustrated Guide to Military Helicopters, Salamander Books Ltd, London 1981. ISBN 978-0861011100
 • Christopher F. Foss, Jane’s Tank & Combat Vehicle recognition guide, HarperCollins Publishers, London 2002. ISBN 0-00-712759-6
 • Kenneth Conboy and Simon McCouaig, The War in Laos 1960-75, men-at-arms series 217, Osprey Publishing Ltd, London 1989. ISBN 9780850459388.
 • Kenneth Conboy and Don Greer, War in Laos, 1954-1975, Squadron/Signal Publications, 1994. ISBN 0897473159
 • Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Simon McCouaig, The NVA and Viet Cong, Elite 38 series, Osprey Publishing Ltd, Oxford 1992. ISBN 9781855321625
 • Michael Green & Peter Sarson, Armor of the Vietnam War (1): Allied Forces, Concord Publications, Hong Kong 1996. ISBN 962-361-611-2
2529-danh-s-ch-v-kh-s-d-ng-trong-n-i-chi-n-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)