User Tools

Site Tools


2519-danaus-melanippus-la-gi

Danaus melanippus là một loài bướm thuộc chi Danaus, họ Bướm giáp. Loài này phân bố ở châu Á nhiệt đới. Phạm vi phân bố từ Assam ở đông Ấn Độ[cần thẩm tra] qua khắp Đông Nam Á về phía nam đến Indonesia, phía đông đến Philippines và qua phía nam Trung Hoa đến Đài Loan (Evans 1932, Smith et al. 2005). Loài này có khoảng 13-18 phân loài, nó liên quan chặt chẽ nhất với loài Danaus affinis (Smith et al. 2005).

  • Evans, W.H. (1932): The Identification of Indian Butterflies (2nd edition). Bombay Natural History Society, Mumbai, India.
  • Gaonkar, Harish (1996): Butterflies of the Western Ghats, India (including Sri Lanka) - A Biodiversity Assessment of a threatened mountain system. Centre for Ecological Sciences, IISc, Bangalore, India & Natural History Museum, London, UK.
  • Gay, Thomas; Kehimkar, Isaac & Punetha, J. C.(1992): Common Butterflies of India. WWF-India and Oxford University Press, Mumbai, India.
2519-danaus-melanippus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)