User Tools

Site Tools


2512-danaus-chi-b-m-la-gi

Danaus là một chi bướm trong tông Danaini. Chi này có 12-13 loài. Loài nổi bật nhất là bướm vua. Chúng được tìm thấy trên toàn thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, châu Á, Indonesia và Úc.

Theo Smith et al. (2005), 12 loài được tạm thời chấp nhận dựa trên dữ liệu mtDNA 12S rRNA và cytochrome c oxidase subunit I, và nuclear DNA 18S rRNA và EF1 subunit α chuỗi hình thái học:

 • Danaus affinis (Fabricius, 1775)
 • Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
 • Danaus cleophile (Godart, 1819) – bướm vua Jamaica
 • Danaus dorippus (Klug, 1845) – (trước đây nằm trong D. chrysippus)
 • Danaus eresimus (Cramer, 1777)
 • Danaus erippus (Cramer, 1775)
 • Danaus genutia (Cramer, 1779)
 • Danaus gilippus (Cramer, 1775)
 • Danaus ismare (Cramer, 1780)
 • Danaus melanippus (Cramer, 1777)
 • Danaus petilia (Stoll, 1790)
 • Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)
2512-danaus-chi-b-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)