User Tools

Site Tools


2496-d-bica-la-gi

Dębica là một thị trấn thuộc huyện Dębicki, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 34 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 46611 người và mật độ 1377 người/km².[1]

2496-d-bica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)