User Tools

Site Tools


2445-chrzan-w-la-gi

Chrzanów là một thị trấn thuộc huyện Chrzanowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 38 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 38869 người và mật độ 1014 người/km².[1]

2445-chrzan-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)