User Tools

Site Tools


2439-chojn-w-la-gi

Chojnów là một thị trấn thuộc Legnicki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 5 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 14328 người và mật độ 2693 người/km².[1]

2439-chojn-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)