User Tools

Site Tools


2409-ch-u-b-nh-s-n-la-gi

Châu ổ là một thị trấn thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Thị trấn Châu Ổ được thành lập theo Quyết định số 15, ngày 19.2.1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), từ việc tách 3 thôn Mỹ Thiện, Tường Vân và một phần thôn Long Xuân của xã Bình Long, với diện tích gần 180 ha. 

Dân số năm 1999 là 8732 người,[1] mật độ dân số đạt 3700 người/km².

Tháng 12.2003, thị trấn Châu Ổ được mở rộng lên 256,4 ha theo Nghị định 145 của Thủ tướng Chính phủ trên diện tích đất tự nhiên của các xã Bình Thới, Bình Trung.

Tính đến tháng 4/2016, Thị trấn Châu ổ có diện tích 2.564 km², dân số là 10842 người, mật độ dân số đạt 4429 người/km².

Thị trấn hiện có 6 tổ dân phố.

Đến nay, thị trấn Châu Ổ đạt 36/39 tiêu chí của đô thị loại IV. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Bình quân tốc độ tăng trưởng trong 5 năm gần đây là 16%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ (chiếm 80%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 3,4 tỷ đồng.

Thị Trấn Châu Ổ năm 2012
Thị trấn Châu Ổ nhìn từ sông Trà Bồng
2409-ch-u-b-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)