User Tools

Site Tools


2399-ch-l-ch-th-tr-n-la-gi

Chợ Lách là một thị trấn thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Thị trấn Chợ Lách có diện tích 8,13 km², dân số năm 2014 là 11836 người,[1] mật độ dân số đạt 1455 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. 
  2. ^ 41/1984/QĐ-HĐBT
2399-ch-l-ch-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)