User Tools

Site Tools


2396-ch-ch-a-la-gi

Chợ Chùa là thị trấn huyện lỵ của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính: phía Bắc giáp xã Hành Thuận, phía Tây giáp các xã Hành Dũng và Hành Nhân, phía nam giáp xã Hành Minh, phía Đông giáp các xã Hành Đức và Hành Trung.

Chợ Chùa có hai nhánh của sông Phước Giang chảy qua, phía nam có cầu Ngắn, phía Bắc có cầu Bến Đá.

Chợ Chùa có 9.611 dân. (số liệu năm 2008-Công báo Quảng Ngãi số 23+24)

Năm 1947, cơ quan Uỷ ban Kháng chiến hành chính nam Trung Bộ đặt trụ sở làm việc tại thôn Phú Bình, Chợ Chùa (xã Hành Phong trước đây)-nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng từng làm việc. Tháng 3/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng lâm bịnh nặng và qua đời đúng vào ngày 21/4/1947 tại gia đình chị Võ Thị Tuyết tại Chợ Chùa.[1]

2396-ch-ch-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)