User Tools

Site Tools


2394-cattleya-tigrina-la-gi

Cattleya tigrina
Cattleya tigrina.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Asparagales
Họ (familia) Orchidaceae
Phân họ (subfamilia) Epidendroideae
Tông (tribus) Epidendreae
Phân tông (subtribus) Laeliinae
Liên minh (alliance) Cattleya
Chi (genus) Cattleya
Phân chi (subgenus) C. subg. Falcata
Đoạn (section) C. sect. Guttatae
Loài (species) C. tigrina
Danh pháp hai phần
Cattleya tigrina
A.Rich. (1848)
Danh pháp đồng nghĩa

Cattleya tigrina là một loài lan trong chi Cattleya. Số nhiễm sắc thể lưỡng bội của C. tigrina là 2n = 40.[1]

Phương tiện liên quan tới Cattleya tigrina tại Wikimedia Commons

2394-cattleya-tigrina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)