User Tools

Site Tools


2393-cattleya-mossiae-la-gi

Cattleya mossiae
Cattleya mossiae2.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Asparagales
Họ (familia) Orchidaceae
Phân họ (subfamilia) Epidendroideae
Tông (tribus) Epidendreae
Phân tông (subtribus) Laeliinae
Liên minh (alliance) Cattleya
Chi (genus) Cattleya
Phân chi (subgenus) Cattleya subg. Cattleya
Đoạn (section) Cattleya sect. Cattleya
Loài (species) C. mossiae
Danh pháp hai phần
Cattleya mossiae
C.Parker ex Hook.
Danh pháp đồng nghĩa

Cattleya mossiae là một loài lan trong chi Cattleya.[1]. Số nhiễm sắc thể lưỡng bội của C. mossiae là 2n = 40. Số nhiễm sắc thể đơn bội là n = 20.[2]

Phương tiện liên quan tới Cattleya mossiae tại Wikimedia Commons

2393-cattleya-mossiae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)