User Tools

Site Tools


2386-cam-l-th-tr-n-la-gi

Cam Lộ là một thị trấn thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Thị trấn Cam Lộ có diện tích 9.92 km², dân số năm 1999 là 5566 người,[1] mật độ dân số đạt 561 người/km².

  • Thôn An Hưng
  • Khu phố Thượng Viên
  • Khu phố Thiết Tràng
  • Khu phố 1
  • Khu phố 2
  • Khu phố 3
2386-cam-l-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)