User Tools

Site Tools


2385-c-y-g-o-la-gi

Cây Gáo trong tiếng Việt có thể hiểu:

Địa danh
  • Xã Cây Gáo của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
  • Liên quan đến tên gọi xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Thực vật
2385-c-y-g-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)