User Tools

Site Tools


2377-c-tuy-t-b-n-r-u-la-gi

Cá tuyết đá bốn râu (danh pháp hai phần: Enchelyopus cimbrius) là một loài cá thuộc Họ Cá tuyết sông.[1] Loài này có phạm vi phân bố Tây Bắc Đại Tây Dương phía bắc Vịnh Mexico đến Newfoundland, phía tây Greenland. Phía đông bắc Đại Tây Dương bờ biển của châu Âu và nước Anh từ Biển Barents đến phía bắc vịnh Biscay. Một địa phương tại Cape Blanc, Mauritanie. Báo cáo từ Estobnia. Loài cá này có một râu rên cằm, trên đầu mõm, và một ở mỗi lỗ mũi trước. Vi lưng đầu tiên rất dài, theo sau là một hàng nhỏ, sợi thịt. Màu sắc khác nhau từ sẫm đến nhạt.

2377-c-tuy-t-b-n-r-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)