User Tools

Site Tools


2374-c-t-saker-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2374-c-t-saker-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cắt Saker</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco cherrug</​b></​i>​) là một loài chim thuộc chi Cắt. Đây là một loài chim cắt rất lớn. Loài này sinh sản từ Đông Âu kéo dài về phía đông qua châu Á đến Mãn Châu. Loài chim này chủ yếu là di trú, ngoại trừ ở phần cực nam của phạm vi sinh sống của nó, trú đông ở Ethiopia, bán đảo Ả Rập, miền bắc Pakistan và phía tây Trung Quốc. Trong quá trình kết thúc thời kỳ băng hà cuối cùng - giai đoạn đồng vị ôxy 3-2, khoảng 40.000 đến 10.000 năm trước đây nó cũng hiện diện ở Ba Lan (Tomek - Bocheński 2005).
 +</​p><​p>​Cắt Saker là một động vật ăn thịt. Nó là chim nuôi để săn thể thao, nó bắt con mồi thậm chí còn lớn hơn nó. Cắt Saker đẻ trứng trong tổ cũ của chim khác, khe đá và các vách đá. Tổ có 3-5 quả trứng, có thể lên đến 6 quả. Nó ấp trứng khoảng 30 ngày thì trứng nở. Cắt Saker là quốc điểu của Hungary và Mông Cổ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cắt Saker thuộc phân chi <​i>​Hierofalco</​i>,​ lớn hơn cắt Lanner và gần như lớn bằng cắt kên kên với thân dài 47–55 cm (18-22 inch), chiều dài sải cánh 105–129 cm (42-50 inch). Các cánh rộng và tù khiến cho nó có hình bóng tương tự như cắt kên kên, nhưng bộ lông của nó là giống như của cắt Lanner hơn.
 +</p>
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Saker_Falcon_RWD3.jpg/​120px-Saker_Falcon_RWD3.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Saker_Falcon_RWD3.jpg/​180px-Saker_Falcon_RWD3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Saker_Falcon_RWD3.jpg/​240px-Saker_Falcon_RWD3.jpg 2x" data-file-width="​3515"​ data-file-height="​2636"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cắt Saker, Trung tâm chim ăn thịt Carolina, Hoa Kỳ
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Saker_Falcon_RWD4.jpg/​120px-Saker_Falcon_RWD4.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Saker_Falcon_RWD4.jpg/​180px-Saker_Falcon_RWD4.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Saker_Falcon_RWD4.jpg/​240px-Saker_Falcon_RWD4.jpg 2x" data-file-width="​3483"​ data-file-height="​2612"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Cắt Saker, Trung tâm chim ăn thịt Carolina, Hoa Kỳ
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Falco_cherrug_Qatar.jpg/​85px-Falco_cherrug_Qatar.jpg"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Falco_cherrug_Qatar.jpg/​128px-Falco_cherrug_Qatar.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Falco_cherrug_Qatar.jpg/​171px-Falco_cherrug_Qatar.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​3643"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aa_saker_female.jpg/​68px-Aa_saker_female.jpg"​ width="​68"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aa_saker_female.jpg/​103px-Aa_saker_female.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aa_saker_female.jpg/​137px-Aa_saker_female.jpg 2x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​350"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​BirdLife International (2004). <​i>​Falco cherrug</​i>​. <​i>​Sách đỏ 2006</​i>​. IUCN 2006. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2006. Database entry includes a range map, a brief justification of why this species is endangered, and the criteria used</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Cắt Saker</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Helbig,​ A.J.; Seibold, I.; Bednarek, W.; Brüning, H.; Gaucher, P.; Ristow, D.; Scharlau, W.; Schmidl, D. &amp; Wink, Michael (1994): Phylogenetic relationships among falcon species (genus Falco) according to DNA sequence variation of the cytochrome b gene. <​i>​In:</​i>​ Meyburg, B.-U. &amp; Chancellor, R.D. (eds.): <​i>​Raptor conservation today</​i>:​ 593-599. PDF fulltext</​li>​
 +<​li>​Merkl,​ O.; Bagyura, J; Rózsa, L. (2004): Insects inhabiting Saker (Falco cherrug) nests in Hungary. <​i>​Ornis Hungarica</​i>​ <​b>​14</​b>:​ 1-4. PDF fulltext</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011091510
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.253 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1675/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19650/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2687/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4352/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 202.188 ​     1 -total
 + ​60.19% ​ 121.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.26% ​  ​69.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.94% ​  ​26.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.92%   ​16.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  7.83%   ​15.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.82%   ​13.784 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.75%   ​13.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  6.37%   ​12.885 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.10%   ​10.318 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266477-0!canonical and timestamp 20181011091510 and revision id 42578609
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2374-c-t-saker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)