User Tools

Site Tools


2366-c-n-c-u-long-la-gi

Cù đèn Cửu Long[2] hay còn gọi khổ sâm,[3]ba đậu khổ sâm[4] (danh pháp khoa học: Croton kongensis) là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Gagnep. mô tả khoa học đầu tiên năm 1921 publ. 1922.[1]

  1. ^ a ă The Plant List (2010). “Croton kongensis. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013. 
  2. ^ Phạm Hoàng Hộ; Cây cỏ Việt Nam - tập 2; Nhà xuất bản Trẻ - 1999; Mục loài 4897, trang 240
  3. ^ Đỗ Tất Lợi; Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam; Nhà xuất bản Y học - 2004; trang 824
  4. ^ Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Cẩn, Lê Mộng Chân, Nguyễn Ngọc Chính, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Dư, Trần Đình Đại, Nguyễn Kim Đào, Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Hữu Hiến, Nguyễn Đình Hưng, Dương Đức Huyến, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Khắc Khôi, Trần Kim Liên, Vũ Xuân Phương, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Nghĩa Thìn; Tên cây rừng Việt Nam; Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2000; Trang 163.
2366-c-n-c-u-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)