User Tools

Site Tools


2365-c-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi

Cẩm Xuyên là một thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thị trấn Cẩm Xuyên có diện tích 6.61 km², dân số năm 1999 là 8058 người,[1] mật độ dân số đạt 1219 người/km².

  • Năm 1986: thành lập thị trấn Cẩm Xuyên trên cơ sở 91,5 hécta diện tích tự nhiên với 130 người của xã Cẩm tiến; 52 hécta diện tích tự nhiên với 130 người của xã Cẩm Quan và 3.783 người là cán bộ, công nhân viên Nhà nước;[2]
  • Năm 1997: sáp nhập xã Cẩm Tiến thuộc Huyện Cẩm Xuyên vào thị trấn Cẩm Xuyên.[3]
2365-c-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)