User Tools

Site Tools


2360-c-l-ch-m-l-y-m-i-d-y-la-gi

Cá lịch đầm lầy môi dày (danh pháp hai phần: Ophisternon aenigmaticum) là một loài động vật thuộc họ Lươn. Chúng sinh sống ở các ao hồ bùn đến nước trong chảy ở suối và hồ nước ngọt xứ nhiệt đới Trung Mỹ. Loài này dài tối đa 80 cm.

Loài này phân bố ở Guatemala và từ Mexico đến Cuba. Con đực làm ổ và canh chừng ổ trong hang.

2360-c-l-ch-m-l-y-m-i-d-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)