User Tools

Site Tools


2359-c-k-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2359-c-k-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cù kì</​b>​ hay <​b>​cua cù kì</​b>,​ <​b>​cua đá</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tên khoa học: <​i><​b>​Myomenippe hardwickii</​b></​i>​) là loài cua thuộc họ Menippidae.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Loài này phân bố ở những vùng biển ấm như Malaysia, Indonesia. Tại Việt Nam loài này phân bố ở bờ biển Quảng Ninh, Khánh Hòa nhưng cù kì có giá trị thực phẩm thì chỉ có ở Quảng Ninh.
 +</p>
 +
 +<​p>​Loài cua này có thể dễ dàng được nhận ra bởi mai màu nâu, mắt màu xanh lá cây sáng và hai càng rất to. Nó sống trong khe đá, mảnh gỗ dọc theo các vách đá bờ biển và rừng ngập mặn, cũng như trong vỏ trai, trang trại nuôi trồng thủy sản, nhà bè và đê chắn sóng, nó rất chậm chạp, bám vào đá rất chắc chắn. Chúng có thể phát triển đến kích thước lớn (chiều rộng lên đến 12 cm), ăn các loài phù du, giáp xác nhỏ và là loài gây hại ở các trang trại nuôi trồng vẹm xanh.<​sup id="​cite_ref-mangrove.nus.edu.sg_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác người ta cũng tin vào một điều không có cơ sỏ giải thích, là khi người bị cù kì dùng càng cắp vào thì nó chỉ nhả ra khi nào có một tiếng sấm vang lên mà thôi.<​sup id="​cite_ref-mangrove.nus.edu.sg_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Vì vậy trong tiếng Anh ngoài tên thường dùng là <​i>​Stone crab</​i>​ (cua đá), người ta còn gọi nó là <​i>​Thunder crab</​i>​ (cua sấm). Thực ra nó là một loài rất hung hăng và lì lợm. Nó cứ cắp chặt đối phương cho đến khi nào cảm thấy an toàn thì mới nhả ra.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Loài cua này có giá trị thực phẩm và trở thành món ăn đặc sản ở Quảng Ninh (Bái Tử Long,Hạ Long và Móng Cái). Cù kỳ thường được dân đi biển ngoài đảo Vạn Gia đánh bắt mang về, tuy thịt không ngon ngọt như thịt cua nhưng ngon hơn ghẹ, giá cả lại rẻ hơn cua nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên thịt cù kỳ chỉ có ở hai càng, phần thân xốp và hầu như không có thịt. Cù kỳ cũng được chế biến theo nhiều cách khác nhau như nấu bún, hấp, rang me, nướng than hồng, gỡ thịt xào miến hay làm ruốc cho trẻ em.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181011075543
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1427/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7148/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1332/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1603/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 870 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 166.344 ​     1 -total
 + ​91.38% ​ 152.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​58.99% ​  ​98.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.55% ​  ​20.873 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.23%   ​15.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  5.85%    9.731      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.95%    6.563      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.91%    4.846      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +  2.68%    4.458      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Extinct
 +  2.05%    3.409      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262103-0!canonical and timestamp 20181011075543 and revision id 25340373
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2359-c-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)