User Tools

Site Tools


2357-c-heo-c-ng-la-gi

Cá heo cảng (tên khoa học Phocoena phocoena) là một trong 6 loài cá heo chuột. Đây là một trong những động vật có vú biển nhất. Như tên gọi của nó, nó ở gần các khu vực ven biển, cửa sông, và như vậy, là cá heo quen thuộc nhất đối với những người xem cá heo. Cá heo này thường bơi ngược lên dòng sông, và có được nhìn thấy sâu trong đất liền cách bờ biển hàng trăm dặm. Cảng cá heo có thể là đa kiểu, với địa lý quần thể riêng biệt đại diện cho các giống khác biệt: "P. p. phocoena "ở Bắc Đại Tây Dương và Tây Phi, P. p. relicta tại Biển Đen và biển Azov, một quần thể không có tên ở phía tây bắc Thái Bình Dương và P. p. vomerina "trong vùng đông bắc Thái Bình Dương[3].

  1. ^ Hammond, P.S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K., Karczmarski, L., Kasuya, T., Perrin, W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y., Wells, R.S. & Wilson, B. (2008). Phocoena phocoena. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2008.
  2. ^ 10th edition of Systema Naturae
  3. ^ Shirihai, Hadoram and Jarrett, Brett (2006). Whales, Dolphins and Seals - A Field Guide to the Marine Mammals of the World. A&C Black Publishers. ISBN 0-7136-7037-1. 
2357-c-heo-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)