User Tools

Site Tools


2348-bystrzyca-k-odzka-la-gi

Bystrzyca Kłodzka là một thị trấn thuộc Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 10298 người và mật độ 959 người/km².[1]

2348-bystrzyca-k-odzka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)