User Tools

Site Tools


2344-btr-152-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2344-btr-152-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​hproduct"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;"><​span class="​fn org">​ BTR-152 </​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​center;​border-bottom:​1px solid #​aaa;​line-height:​1.5em;">​
 +<img alt="​BTR-152 tại Israel"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg/​300px-BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg"​ width="​300"​ height="​192"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg/​450px-BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg/​600px-BTR-152-TCM-20-hatzerim-2.jpg 2x" data-file-width="​1224"​ data-file-height="​782"/><​p>​1 chiếc BTR-152 tại Israel</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Loại</​th><​td>​
 +Xe bọc thép chở quân</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Quốc gia chế tạo</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lược sử hoạt động</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Phục vụ</​th><​td>​
 +24 tháng 3 năm 1950 – nay</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lược sử chế tạo</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Người thiết kế</​th><​td>​
 +BM Fitterman</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Năm thiết kế</​th><​td>​
 +1946 - 1949</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Nhà sản xuất</​th><​td>​
 +<​p>​Nhà máy số 2 Zavod Imeni Stalina (1950 - 1956) 
 +</p>
 +Nhà máy số 2 Zavod Imeni Likhacheva (1956 - 1962)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Giai đoạn sản xuất</​th><​td>​
 +1950 - 1962</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Số lượng chế tạo</​th><​td>​
 +Khoảng 15.000</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Thông số</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Khối lượng</​th><​td>​
 +9,91 tấn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Chiều dài</​th><​td>​
 +6,55 m; 6,83 m cho BTR-152V</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Chiều rộng</​th><​td>​
 +2,32 m</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Chiều cao</​th><​td>​
 +2,04 m; 2,36 m; 2,41 m</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Kíp chiến đấu</​th><​td>​
 +2 lái xe + 18 lính</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​hr/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Phương tiện bọc thép</​th><​td>​
 +<p>15 mm phía trước
 +9 mm hai bên và phía sau
 +10 mm mái
 +</p>
 +4 mm bao quanh gầm và phần đáy ở đuôi xe</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em"><​p>​Vũ khí<​br/>​chính</​p></​th><​td>​
 +Súng máy SGMB 7,62mm (1.250 viên đạn) hoặc DShK 12,7 mm (500 viên)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Động cơ</​th><​td>​
 +ZIS-123 6 xi-lanh làm mát bằng nước (đối với các biến thể dựa trên ZIS-151), ZIL-137K 6 xi-lanh (đối với các biến thể dựa trên ZIL-157)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Công suất/​trọng lượng</​th><​td>​
 +<​p>​11,​1 mã lực / tấn (8,3 kW / tấn) ​
 +</p>
 +10,8 mã lực / tấn (8,1 kW / tấn) đối với BTR-152V</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Sức chứa nhiên liệu</​th><​td>​
 +300 lít</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Tầm hoạt động</​th><​td>​
 +650 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Tốc độ</​th><​td>​
 +65 - 75 km/​h</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​BTR-152</​b>​ (BTR, tiếng Nga: <span lang="​ru">​бронетранспортер</​span>​),​ còn được gọi là <​b>​BTR-140</​b>,​ là loại xe bọc thép chở quân (không có khả năng đổ bộ và lội nước) do Liên Xô chế tạo từ năm 1950. BTR-152 được phát triển và sử dụng song song với loại xe BTR-40 của nhà thiết kế VA Dedkov dựa trên mẫu BTR-141 từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Được đưa vào biên chế Quân đội Xô Viết năm 1950 - 1991, nó được dùng nhằm bổ sung cũng như thay thế cho những chiếc BTR-40. Sau năm 1970, các xe BTR-152 và BTR-40 dần được thay thế bằng các xe BTR-60, BTR-70 và BTR-80. Nó còn nằm trong biên quân đội Liên Xô - Nga đến năm 1993. Các nước khu vực Châu Phi và các nước ở Châu Á thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũng được Liên Xô cung cấp cho loại xe này và vẫn còn được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​BTR-152 là một trong những xe thiết giáp bộ binh của Liên Xô đầu tiên sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nó được phát triển từ tháng 11 năm 1946 tại nhà máy ZIS được thiết kế bởi BM Fitterman. Hai nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành tháng 5 năm 1947. Chiếc xe đã được quân đội Liên Xô thông qua vào ngày 24 tháng 3 năm 1950. Một số phiên bản nâng cấp được thiết kế bởi WF Rodionow và NI Orłow sau đó đưa vào sản xuất. Những nguyên mẫu BTR-152 gặp nhiều vấn đề khi bảo trì, sửa chữa như máy và bộ phận truyền động. Việc sản xuất BTR-152 ngừng lại vào năm 1962. Tổng cộng đã có 15.000 chiếc được sản xuất.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​BTR-152-latrun-4.jpg/​200px-BTR-152-latrun-4.jpg"​ width="​200"​ height="​184"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​BTR-152-latrun-4.jpg/​300px-BTR-152-latrun-4.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​BTR-152-latrun-4.jpg/​400px-BTR-152-latrun-4.jpg 2x" data-file-width="​954"​ data-file-height="​878"/> ​ </​div></​div>​
 +<p>Xe BTR-152 được chế tạo dựa trên khung xe tải, có động cơ ở phía trước, khoang chở lính ở phía sau. Cấu trúc của xe là cấu trúc hàn thép. Kính chắn gió được bảo vệ bằng 2 tấm sắt, chúng có thanh đóng mở riêng. Khoang lái xe có 2 cửa mỗi bên cho lái xe. Trên nóc xe có 1 khoang nhỏ dành cho xạ thủ súng máy. Xe có các cửa quan sát phía trước, sau và hai bên giúp cho binh lính và lái xe có thể quan sát từ trong xe ra trận địa. Vỏ giáp xe có độ dày khoảng từ 15 – 9 mm, phần mỏng nhất là bao quanh gầm xe và đáy đuôi 4mm. Điều này làm xe dễ bị súng máy hạng nặng tấn công, có khi còn từ vũ khí bộ binh cá nhân.
 +</​p><​p>​Xe chạy bằng 6 lốp, có bộ phận giảm xóc để giúp lái xe không bị mệt khi đi qua địa hình gồ ghề. Lốp xe dễ bị thủng do đạn bắn, do là loại xe bánh lốp nên BTR-152 hơi khó khăn khi đi qua các khu vực lầy lội. Mẫu BTR-152 V3 có cả thiết bị nhìn đêm.
 +</​p><​p>​Xe có thể chở 1,9 tấn hàng hóa hoặc nửa trung đội. Lính trong xe có thể chiến đấu bằng súng cá nhân ra ngoài do họ có thể bắn qua các cửa quan sát. Binh sĩ có thể ra vào xe bằng cách leo qua nóc xe do xe không có mái. Những chiếc dùng để chở hàng hóa thì có một tấm bạt phủ lên trên thay cho nóc khi đi qua nơi có mưa hay tuyết, bão. Các mẫu BTR-152 thì thường không có mái, việc này rất nguy hiểm khi đi qua các vùng đô thị có nhiều nhà cao tầng, quân địch ở phía trên dễ dàng nã xuống hoặc xe có khả năng bị ném lựu đạn vào khoang chở quân. Chỉ có lái xe và xạ thủ súng máy là những người duy nhất được bảo vệ ở phía trên. Sau này, mẫu BTR-152K là mẫu duy nhất thuộc dòng BTR-152 là có mái trên bảo vệ lính trong khoang.
 +</​p><​p>​BTR-152 được trang bị 1 súng máy 7,62mm SGMB, súng DShK 12,7mm hoặc súng phòng không 14,5mm hay 23mm.
 +</​p><​p>​Trước động cơ xe có các cửa mảnh nhằm bảo vệ động cơ trong quá trình di chuyển khỏi bị trúng đạn. Nhưng việc đóng cửa mảnh quá lâu dễ gây nóng động cơ làm lái xe phải chạy chậm lại. Đây là 1 điểm yếu của xe do bộ phận làm mát khó có thể đáp ứng nổi công việc. ​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​BTR-152-latrun-1.jpg/​200px-BTR-152-latrun-1.jpg"​ width="​200"​ height="​168"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​BTR-152-latrun-1.jpg/​300px-BTR-152-latrun-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​BTR-152-latrun-1.jpg/​400px-BTR-152-latrun-1.jpg 2x" data-file-width="​1097"​ data-file-height="​924"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Ngoài ra, BTR-152 còn gặp phải nhiều vấn đề khác như vấn đề về bảo trì, hoạt động qua nước, hoàn toàn không có khả năng đổ bộ hay lội nước, độ tin cậy thấp. Những nguyên nhân trên là do xe được phát triển từ 2 mẫu xe tải của Liên Xô là ZIS-151 và ZIL-157. Sau này các mẫu BTR-60, BTR-70 và BTR-80 đã thay thế dần dần cho BTR-152.
 +</​p><​p>​Độ tin cậy làm việc thấp, hệ số kỹ thuật không cao. Động cơ của xe là động cơ thế hệ cũ có công suất nhỏ, vỏ thép nặng, khiến công suất riêng của xe không cao. Hơn nữa, hệ thống lái cơ khí của xe không có trợ lực nên điều khiển rất khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng cơ động.<​sup id="​cite_ref-giaoduc.net.vn_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ngoài ra, khi vận hành, xe BTR-152 tiêu hao nhiên liệu lớn, khả năng bảo vệ kíp xe và bộ binh trên xe từ phía trên hạn chế vì xe không có mui thép. Xe cũng không có đầy đủ các thiết bị đèn báo xin đường, gương chiếu hậu… nên rất khó khăn trong di chuyển…<​sup id="​cite_ref-giaoduc.net.vn_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG/​200px-Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG"​ width="​200"​ height="​137"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG/​300px-Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG/​400px-Two_Soviet-built_BTR-152V2.JPEG 2x" data-file-width="​2680"​ data-file-height="​1840"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​BTR-152 bắt đầu hoạt động trong quân đội Liên Xô từ ngày 24 tháng 3 năm 1950 và công khai xuất hiện trong 1 cuộc diễu hành tại Moskva năm 1951. Nó được loại bỏ dần bằng những chiếc BTR-60 bắt đầu từ năm 1970. Nó còn hoạt động trong quân đội Xô Viết và sau đó là quân đội Nga đến năm 1993 trong cả các mục đích dân sự lẫn quân sự. BTR-152 được xuất khẩu đến những nước châu Phi và các đồng minh xã hội chủ nghĩa của Liên Xô cũ và hiện nay vẫn còn hoạt động tại nhiều nước.
 +</​p><​p>​BTR-152 được sử dụng trong cuộc Cách mạng Hungary 1956. Sau đó là ở Cuộc chiến 6 ngày. Tại đây, Israel đã thu giữ hàng chục chiếc BTR-152 của Ai Cập và Syria. Nó cũng xuất hiện trong Cuộc xâm lược Tiệp Khắc năm 1968 và Chiến tranh Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sử dụng BTR-152 là chiếc xe bọc thép chở quân chính trong thời kỳ chiến tranh.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG/​200px-Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG/​300px-Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG/​400px-Czerniak%C3%B3w_BTR-152W.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​BTR-152 tại Warszawa, Ba Lan</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​Li.C3.AAn_X.C3.B4_c.C5.A9"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_Xô_cũ">​Liên Xô cũ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ (năm 1950) - mẫu cơ bản dựa trên xe tải ZIL-151, nhiều trong số đó sau này sẽ được chuyển đổi cho các mục đích sử dụng khác, chẳng hạn như xe cứu thương, trạm phát thanh, và các phương tiện kỹ thuật khác. Loại BTR-152 cơ bản không có mái.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152A</​b>​ (1951) - được chuyển đổi thành một SPAAG (xe phòng không) trang bị một đôi ZPU-2 hoặc loại 4 nòng ZPU-4, KPVT 14,5 mm súng máy phòng không hạng nặng (2400 viên), điều khiển súng chỉ bởi một người lính duy nhất. Xe có thể chở 10 binh sĩ, 5 được trang bị với ZPTU-2 và 5 binh sĩ được trang bị với ZPTU-4. Tháp pháo được đặt bên trong ngăn quân và có thể được vận hành bằng tay chỉ bởi một người. Nó có thể nâng từ -5 và 80 độ.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152</​b>​ chuyển đổi thành một xe thả mìn chống tăng.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152B</​b>​ (1952) Xe chỉ huy pháo đoàn.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152C</​b>​ Xe thông tin.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152V</​b>​ (1955) - Biến thể dựa trên xe tải ZIL-157 với lốp xe bên ngoài hệ thống điều chỉnh áp lực, gắn các thiết bị nhìn ban đêm cho người lái xe.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152D</​b>​ (1955) - Vũ khí như BTR-152A, nhưng dựa trên BTR-152V.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152I</​b>​ phiên bản BTR-152V cho chiếc xe chỉ huy pháo binh.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152S</​b>​ Xe thông tin kết hợp xe chỉ huy có lắp đặt mái dày và cao.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152V1</​b>​ (1957) Trang bị thiết bị nhìn đêm và tời (thiết bị kéo), dùng như xe sửa chữa chiến trường.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152K</​b>​ (1959) - Lắp thêm mái thép ở ngăn quân, thêm cửa di chuyển ở bên phải. Hệ thống thông gió. Trọng lượng của chiếc xe đã tăng lên, phi hành đoàn đã đi xuống từ 2 + 18 xuống 2 + 13.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152K</​b>​ chuyển đổi thành xe cứu thương bọc thép.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152E</​b>​ - Vũ khí BTR-152A, nhưng dựa trên BTR-152V1.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152U</​b>​ - Xe chỉ huy dựa trên BTR-152V1 được trang bị với hệ thống lốp xe bên ngoài quy định áp lực. Chiếc xe chỉ huy có một mái nhà che phủ cao hơn đáng kể, radio và ăng-ten bổ sung.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152V2</​b>​ - BTR-152V phiên bản mà không có tời.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152D</​b>​ dựa trên BTR-152V2.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152B1</​b>​ (1958) - Xe chỉ huy pháo phiên bản với phía trước gắn trên tời, hộp chứa lốp xe và thiết bị nhìn ban đêm cho người lái xe.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152V3</​b>​ - BTR-152V với tời trên mặt trước, lái xe có đèn hồng ngoại và hộp lốp.
 +</​p><​p><​b>​BTR-E152V</​b>​ (1957) - Phiên bản thử nghiệm.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.E1.BB.99ng_h.C3.B2a_Nh.C3.A2n_d.C3.A2n_Trung_Hoa"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cộng_hòa_Nhân_dân_Trung_Hoa">​Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​BTR-152-ARV-latrun-3.jpg/​200px-BTR-152-ARV-latrun-3.jpg"​ width="​200"​ height="​184"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​BTR-152-ARV-latrun-3.jpg/​300px-BTR-152-ARV-latrun-3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​BTR-152-ARV-latrun-3.jpg/​400px-BTR-152-ARV-latrun-3.jpg 2x" data-file-width="​1054"​ data-file-height="​972"/> ​ <div class="​thumbcaption">​BTR-152 có tời (cần trục kéo) nhằm phục vụ sửa chữa kĩ thuật trên chiến trường</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Type 56 (loại 56)</​b>​ Phiên bản sao chép của Trung Quốc.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ai_C.E1.BA.ADp"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ai_Cập">​Ai Cập</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​BTR-152-latrun-3.jpg/​200px-BTR-152-latrun-3.jpg"​ width="​200"​ height="​125"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​BTR-152-latrun-3.jpg/​300px-BTR-152-latrun-3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​BTR-152-latrun-3.jpg/​400px-BTR-152-latrun-3.jpg 2x" data-file-width="​1295"​ data-file-height="​809"/> ​ <div class="​thumbcaption">​BTR-152 trưng bày tại bảo tàng Yad la-Shiryon, Israel</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ được chuyển đổi thành SPAAG với 4 súng phòng không DShK 12,7mm đặt tại ngăn quân, Ai Cập gọi nó là xe M58. Ngừng hoạt động vào năm 1980.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.B4ng_.C4.90.E1.BB.A9c_c.C5.A9"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đông_Đức_cũ">​Đông Đức cũ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​SPW-152</​b>​ - Phiên bản BTR-152 của Đông Đức
 +</​p><​p><​b>​SPW-152</​b>​ chuyển đổi thành xe cứu thương bọc thép.
 +</​p><​p><​b>​SPW-152U</​b>​ - Phiên bản xe chỉ huy BTR-152 của Đông Đức.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Israel">​Israel</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ Bắt được từ Syria, Ai Cập và được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu cho quân đội Israel.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152 TCM-20</​b>​ Xe phòng không của Israel, được trang bị 1 pháo đôi TCM - 20 20mm.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Liban">​Liban</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ Dành cho Dân quân Liban. Nó được trang bị với súng ZSU-23-2 chống máy bay được đặt bên trong ngăn quân. Nó được sử dụng trong vai trò hỗ trợ hoả lực và chống máy bay.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152</​b>​ Israel thu được từ Hezbollah. Nó được trang bị một cần trục bên trong. Một số bị Israel thu giữ trong cuộc Chiến tranh Liban 2006 đang được trưng bày tại Bảo tàng Yad la-Shiryon, Israel.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ba_Lan">​Ba Lan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ chuyển đổi để phục vụ như là một xe chỉ huy di động. Nó có thêm radio.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152</​b>​ chuyển đổi thành một phương tiện kỹ thuật.
 +</​p><​p><​b>​BTR-152</​b>​ chuyển đổi thành một máy kéo pháo binh bọc thép.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Vi.E1.BB.87t_Nam"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Việt_Nam">​Việt Nam</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​BTR-152</​b>​ cải tiến, sử dụng động cơ diesel và hộp số mới, hệ thống lái trợ lực và giáp ở nóc xe...<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​BTR-152_operators.PNG/​200px-BTR-152_operators.PNG"​ width="​200"​ height="​93"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​BTR-152_operators.PNG/​300px-BTR-152_operators.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​BTR-152_operators.PNG/​400px-BTR-152_operators.PNG 2x" data-file-width="​1357"​ data-file-height="​628"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các quốc gia sử dụng BTR-152</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_qu.E1.BB.91c_gia_v.E1.BA.ABn_c.C3.B2n_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_quốc_gia_vẫn_còn_sử_dụng">​Các quốc gia vẫn còn sử dụng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​23px-Flag_of_Afghanistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​35px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​45px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Afghanistan
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​21px-Flag_of_Albania.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​32px-Flag_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​42px-Flag_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Albania
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​23px-Flag_of_Algeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​35px-Flag_of_Algeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​45px-Flag_of_Algeria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Algeria
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​23px-Flag_of_Angola.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​35px-Flag_of_Angola.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​45px-Flag_of_Angola.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Angola
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​23px-Flag_of_Cambodia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​35px-Flag_of_Cambodia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​46px-Flag_of_Cambodia.svg.png 2x" data-file-width="​625"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Campuchia
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​23px-Flag_of_Cyprus.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​35px-Flag_of_Cyprus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​45px-Flag_of_Cyprus.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cyprus
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​23px-Flag_of_Egypt.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​35px-Flag_of_Egypt.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​45px-Flag_of_Egypt.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Ai Cập - Hiện còn 300 BTR-152 đang hoạt động. 675 BTR-152 mua từ Liên Xô và Tiệp Khắc. Ngoài ra, Ai Cập còn 120 BTR-152 chuyển đổi thành SPAAG nhưng ngừng phục vụ giữa những năm 1980.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​35px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​45px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Equatorial Guinea
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​23px-Flag_of_Estonia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​35px-Flag_of_Estonia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​46px-Flag_of_Estonia.svg.png 2x" data-file-width="​990"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​Estonia - 5
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​23px-Flag_of_Ethiopia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​35px-Flag_of_Ethiopia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​46px-Flag_of_Ethiopia.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Ethiopia
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Georgia
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​23px-Flag_of_Guinea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​35px-Flag_of_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​45px-Flag_of_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Guinea
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​23px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​35px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​46px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Guinea-Bissau
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​23px-Flag_of_Indonesia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​35px-Flag_of_Indonesia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​45px-Flag_of_Indonesia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Indonesia - Đã cho nghỉ hưu
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Ấn Độ
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​23px-Flag_of_Iran.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​35px-Flag_of_Iran.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​46px-Flag_of_Iran.svg.png 2x" data-file-width="​630"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Iran
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​21px-Flag_of_Israel.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​32px-Flag_of_Israel.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​41px-Flag_of_Israel.svg.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Israel Thu được trong thời gian Chiến tranh Sáu ngày từ Ai Cập và Syria. Nó được sử dụng bởi quân đội Israel chủ yếu là trong vai trò vận chuyển vũ khí như TCM BTR-152-20. Một số lượng nhỏ, phục vụ trong cảnh sát Israel.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​23px-Flag_of_Laos.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​35px-Flag_of_Laos.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​45px-Flag_of_Laos.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Lào
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​23px-Flag_of_Mali.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​35px-Flag_of_Mali.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​45px-Flag_of_Mali.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Mali
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​23px-Flag_of_Mongolia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​35px-Flag_of_Mongolia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​46px-Flag_of_Mongolia.svg.png 2x" data-file-width="​4800"​ data-file-height="​2400"/>​ </​span>​Mông Cổ
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​23px-Flag_of_Mozambique.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​35px-Flag_of_Mozambique.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​45px-Flag_of_Mozambique.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Mozambique
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​23px-Flag_of_Nicaragua.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​35px-Flag_of_Nicaragua.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​46px-Flag_of_Nicaragua.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nicaragua
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​23px-Flag_of_North_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​35px-Flag_of_North_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​46px-Flag_of_North_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Bắc Triều Tiên
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Loại 56
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​45px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cộng hòa Congo
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan - Được sử dụng bởi quân đội, nhưng thay thế bằng SKOT APC. Năm 1982, Obywatelska Milicja (tổ chức dân quân tự vệ của Ba Lan đã nhận được 6 BTR-152V1 APC với các thiết bị đặc biệt từ Volkspolizei của Đông Đức. Một trong những chiếc xe vẫn được giữ trong lưu trữ trong lực lượng công an.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Somaliland.svg/​23px-Flag_of_Somaliland.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Somaliland.svg/​35px-Flag_of_Somaliland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Somaliland.svg/​46px-Flag_of_Somaliland.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Somaliland
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​23px-Flag_of_Seychelles.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​35px-Flag_of_Seychelles.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​46px-Flag_of_Seychelles.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Seychelles
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​23px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​35px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​46px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Sri Lanka
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​23px-Flag_of_Sudan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​35px-Flag_of_Sudan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​46px-Flag_of_Sudan.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Sudan
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​23px-Flag_of_Syria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​35px-Flag_of_Syria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​45px-Flag_of_Syria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Syria
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​23px-Flag_of_Tanzania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​35px-Flag_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​45px-Flag_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tanzania
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Việt Nam
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​23px-Flag_of_Yemen.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​35px-Flag_of_Yemen.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​45px-Flag_of_Yemen.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Yemen - 250
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​23px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​35px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​46px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​420"/>​ </​span>​Zimbabwe
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_qu.E1.BB.91c_gia_t.E1.BB.ABng_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_.C4.91.C3.A2y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_quốc_gia_từng_sử_dụng_trước_đây">​Các quốc gia từng sử dụng trước đây</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​35px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​46px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Bulgaria - Ngừng hoạt động trong những năm 1990.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đông Đức - Chuyển giao lại cho nhà nước Đức thống nhất.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​23px-Flag_of_Iraq.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​35px-Flag_of_Iraq.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​45px-Flag_of_Iraq.svg.png 2x" data-file-width="​411"​ data-file-height="​274"/>​ </​span>​Iraq - Tất cả bị phá hủy hoặc loại bỏ.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_North_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_North_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_North_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_North_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_North_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_North_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1200"/>​ </​span>​Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tiếp tục sử dụng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thống nhất
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​23px-Flag_of_Romania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​35px-Flag_of_Romania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​45px-Flag_of_Romania.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Romania - Loại bỏ trong những năm 1990.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga - Loại bỏ trong năm 1991 - 1993
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô - Thông qua nước thành viên kế thừa.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức - Lấy từ quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức, tất cả được loại bỏ hoặc bán cho các quốc gia khác.
 +</​p><​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​23px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​35px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​46px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Nam Tư - 40, ngừng hoạt động trong năm 1970.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_l.E1.BB.B1c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_v.C5.A9_trang_v.C3.A0_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_ch.C3.ADnh_tr.E1.BB.8B"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_lực_lượng_vũ_trang_và_tổ_chức_chính_trị">​Các lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​23px-Flag_of_Palestine.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​35px-Flag_of_Palestine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​46px-Flag_of_Palestine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Palestine Tổ chức Giải phóng Palestine PLO
 +</​p><​p>​Quân đội Nam Liban
 +</​p><​p>​Hezbollah
 +</​p><​p>​Lực lượng dân quân tự vệ Liban
 +</​p><​p>​Obywatelska Milicja Tổ chức dân quân tự vệ của Ba Lan.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_h.C3.ACnh_.E1.BA.A3nh_c.E1.BB.A7a_BTR-152_t.E1.BA.A1i_b.E1.BA.A3o_t.C3.A0ng_Yad_la-Shiryon.2C_Israel"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_hình_ảnh_của_BTR-152_tại_bảo_tàng_Yad_la-Shiryon,​_Israel">​Các hình ảnh của BTR-152 tại bảo tàng Yad la-Shiryon, Israel</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​BTR-152</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181014142444
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.560 seconds
 +Real time usage: 0.788 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6139/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 161720/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24821/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5717/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.193/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.99 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 551.826 ​     1 -total
 + ​38.88% ​ 214.533 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​24.70% ​ 136.314 ​    48 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​23.59% ​ 130.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​20.69% ​ 114.174 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PostWWIISovietAFVS
 + ​20.06% ​ 110.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​16.08% ​  ​88.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​14.06% ​  ​77.592 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.20%   ​45.266 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  3.81%   ​21.014 ​    48 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265767-0!canonical and timestamp 20181014142443 and revision id 35215193
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2344-btr-152-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)