User Tools

Site Tools


2339-brzeg-dolny-la-gi

Brzeg Dolny là một thị trấn thuộc Wołowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 12652 người và mật độ 736 người/km².[1]

2339-brzeg-dolny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)