User Tools

Site Tools


2332-bostrychus-la-gi

Bostrychus
Chinese black sleeper, Bostrychus sinensis Lacepède 1801 by P. Bravo.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Perciformes
Phân bộ (subordo) Gobioidei
Họ (familia) Eleotridae
Chi (genus) Bostrychus
Lacépède, 1801

(Lacepède, 1801)
Loài điển hình
Bostrychus sinensis
Lacépède, 1801
Danh pháp đồng nghĩa

Bostrychus là một chi cá thuộc họ Cá bống đen. Chi này bao gồm các loài sau:

2332-bostrychus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)