User Tools

Site Tools


2327-bogusz-w-gorce-la-gi

Boguszów-Gorce, ratusz.JPG

Boguszów-Gorce là một thị trấn thuộc Wałbrzyski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 27 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011 dân số của thị trấn là 16064 người và mật độ 595 người/km².[1]

2327-bogusz-w-gorce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)